Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝΣτο παρακάτω δίκλωνο μόριο DNA :

                                             Α   ....................................       Β
                                             Δ     ...................................       Γ
μήκους 18000 ζευγών αζωτούχων βάσεων , μετά την επίδραση μιας περιοριστικής ενδουνουκλεάσης  Χ προέκυψαν δύο θραύσματα με μήκος 4000 και 14000 ζευγών βάσεων , ενώ με τη δράση μιας άλλης περιοριστικής ενδονουκλεάσης Υ προέκυψαν πάλι δύο θραύσματα των 2000 και 16000 ζευγών βάσεων .Αν επιδράσουν και οι δύο ταυτόχρονα περιοριστικές ενδονουκλεάσες στο μόριο αυτό , πόσα θραύσματα θα προκύψουν και με ποιο μήκος ; Θεωρείστε ότι και οι δύο περιοριστικές ενδονουκλεάσες κόβουν κατακόρυφα. Να βρείτε όλες τις πιθανές περιπτώσεις , λαμβάνοντας υπόψιν και την αλληλουχία των κομματιών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: