Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΟΜΗ RNA ΙΟΥ

Σε έναν RNA ιό βρέθηκαν στο γενετικό του υλικό 3000 Αδενίνες και 18.000 Δεσμοί Υδρογόνου .Επίσης παρατηρούμε δύο ελεύθερες φωσφορικές ομάδες στο μόριο αυτό .  Να υπολογίσετε πόσα μόρια νερού θα απελευθερωθούν , σε ένα κύτταρο ξενιστή  , για τη σύνθεση 1 μορίου του Γενετικού υλικού αυτού του ιού ;

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣΤο παρακάτω γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου σε ένα βακτήριο .

GCGTGAGTACCCTACCTACCAAACTCG TTTTT  
CGCACTCATGGGATGGATGGTTTGAGCAAAAA

Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου πραγματοποιούνται δίαφορες γονιδιακές μεταλλάξεις . Καλείστε να σχολιάσετε τις επιπτώσεις των μεταλλάξεων αυτών τόσο στη δομή όσο και στην λειτουργικότητα του πεπτιδίου που παράγεται  .
Περιπτώσεις μεταλλάξεων , μετρούμενες  από το 5΄ακρο της κωδικής αλυσίδας :
1)     αντικατάσταση του 4ου  νουκλεοτιδίου σε G
2)     αντικατάσταση του 10ου νουκλεοτιδίου σε Α
3)     αντικατάσταση του 13ου νουκλεοτιδίου σε C
4)     προσθήκη τριών βάσεων (GGG) ανάμεσα στο 13ο και 14ο νουκλεοτίδιο
5)     προσθήκη Α μεταξύ του 15ου και 16ου νουκλεοτιδίου
6)     έλλειψη του 16ου νουκλεοτιδίου
7)     αντικατάσταση του 16ου νουκλεοτιδίου σε A
8)     αντικατάσταση του 21ου  νουκλεοτιδίου σε Α
9)     αντικατάσταση του 24ου  νουκλεοτιδίου σε Α
10)  έλλειψη του 25ου νουκλεοτιδίου

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑΆνδρας φορέας της Δρεπανοκυτταρικής αναιμίας διασταυρώνεται με γυναίκα φορέα της β-θαλασσσαιμίας και από την διασταύρωση αυτή προκύπτει ένα παιδί με μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (μεικτά συμπτώματα δρεπανοκυτταρικής και β-θαλασσαιμίας) .Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα :
α) Ποιες  ομοιότητες  παρουσιάζουν οι δύο ασθένειες (δρεπανοκυτταρική και β-θαλασσαιμία) ;
β) Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι παραπάνω ασθένειες ;
γ) Τι σχέση έχουν τα γονίδια (φυσιολογικό , δρεπανοκυτταρικής και β-θαλασσαιμίας ) μεταξύ τους ;
δ) Ποιος είναι ο γονότυπος του ατόμου που πάσχει από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία  και ποια η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με την ασθένεια από το ζευγάρι αυτό ;
ε) Ποια η πιθανότητα το ζευγάρι αυτό να γεννήσει κορίτσι φορέα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας ;

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣε έναν άντρα κατά την μελέτη του καρυότυπου διαγνώστηκε αμοιβαία μετατόπιση του 1/5 ενός από τα δύο χρωμοσώματα του  3ου  ζεύγους χρωμοσωμάτων , με το 1/3 ενός από τα δύο χρωμοσώματα  του 10ου ζεύγους χρωμοσωμάτων .Ο άντρας αυτός δεν εμφανίζει κανένα απολύτως πρόβλημα στην υγεία του και αποφασίζει να αποκτήσει παιδί με γυναίκα που δε παρουσιάζει δομική χρωμοσωμική ανωμαλία  .Σαν ειδικός επιστήμονας καλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
α) Σε ερώτηση του άντρα , καλείστε να του εξηγήσετε την αμοιβαία μετατόπιση  και να του δείξετε διαγραμματικά  πως πραγματοποιείται η δομική αυτή χρωμοσωμική ανωμαλία , απεικονίζοντας τα χρωμοσώματα και την ανταλλαγή των τμημάτων .
β) Πρέπει να ανησυχεί για το παιδί που πρόκειται να αποκτήσει ;
γ) Τι είδη γαμετών , ως προς τη χρωμοσωμική δομή , μπορεί να προκύψουν από τον άντρα αυτό και σε πια αναλογία ;
δ)  Ποια η  πιθανότητα το ζευγάρι αυτό να αποκτήσει παιδί :
 ι) με φυσιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο
ιι) με φυσιολογικό φαινότυπο αλλά όχι φυσιολογικό καρυότυπο
ιιι) χωρίς φυσιολογικό  φαινότυπο και καρυότυπο
ε) Ποια η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι με φυσιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο  ;