Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ Σε ένα αυτότροφο οικοσύστημα , διακρίνουμε τρία τροφικά επίπεδα καταναλωτών. Το οικοσύστημα αυτό ρυπαίνεται με ένα πολύ τοξικό εντομοκτόνο , το Δίχλωρο-Διφαινύλ-Τρίχλωροαιθάνιο(DDT) . Υπολογίστηκε ότι σε 1 Kg βιομάζας φυτοφάγων ζώων περιέχονται 10 mg DDT . Αν η βιομάζα του Τρίτου τροφικού επιπέδου είναι 10.000 Kg , να βρεθούν :


α) Πόσα mg DDT θα περιέχονται σε 1  Kg βιομάζας των κορυφαίων καταναλωτών.
β) Οι συγκεντρώσεις του DDT στο Πρώτο και στο Τρίτο τροφικό επίπεδο .
γ) Ποιοι οργανισμοί απειλούνται περισσότερο από το εντομοκτόνο αυτό ;1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Α) Σε 1 Kg βιομάζας Κορυφαίων καταναλωτών ,περιέχονται 1000 mg DDT.

B) Πρώτο : 1 mg/kg
Τρίτο : 100 mg/Kg

Γ) Βλέπε σχολικό σελίδα 110.