Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣε έναν άντρα κατά την μελέτη του καρυότυπου διαγνώστηκε αμοιβαία μετατόπιση του 1/5 ενός από τα δύο χρωμοσώματα του  3ου  ζεύγους χρωμοσωμάτων , με το 1/3 ενός από τα δύο χρωμοσώματα  του 10ου ζεύγους χρωμοσωμάτων .Ο άντρας αυτός δεν εμφανίζει κανένα απολύτως πρόβλημα στην υγεία του και αποφασίζει να αποκτήσει παιδί με γυναίκα που δε παρουσιάζει δομική χρωμοσωμική ανωμαλία  .Σαν ειδικός επιστήμονας καλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
α) Σε ερώτηση του άντρα , καλείστε να του εξηγήσετε την αμοιβαία μετατόπιση  και να του δείξετε διαγραμματικά  πως πραγματοποιείται η δομική αυτή χρωμοσωμική ανωμαλία , απεικονίζοντας τα χρωμοσώματα και την ανταλλαγή των τμημάτων .
β) Πρέπει να ανησυχεί για το παιδί που πρόκειται να αποκτήσει ;
γ) Τι είδη γαμετών , ως προς τη χρωμοσωμική δομή , μπορεί να προκύψουν από τον άντρα αυτό και σε πια αναλογία ;
δ)  Ποια η  πιθανότητα το ζευγάρι αυτό να αποκτήσει παιδί :
 ι) με φυσιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο
ιι) με φυσιολογικό φαινότυπο αλλά όχι φυσιολογικό καρυότυπο
ιιι) χωρίς φυσιολογικό  φαινότυπο και καρυότυπο
ε) Ποια η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι με φυσιολογικό φαινότυπο και καρυότυπο  ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: