Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ


Σε ένα οικοσύστημα υπάρχουν πέντε τροφικά επίπεδα και η ενέργεια που είναι διαθέσιμη στο πρώτο τροφικό επίπεδο των παραγωγών , είναι 50 Kjoules / kg παραγωγών. Αν οι συνολικές απώλειες , κατά τη μεταφορά της ενέργειας από το τροφικό επίπεδο των παραγωγών , στο τροφικό επίπεδο των κορυφαίων καταναλωτών είναι 499.950.000 Kjoules , να αναπτύξετε τα παρακάτω ερωτήματα :

α) πόση είναι η ενέργεια , που είναι διαθέσιμη στο καθένα  τροφικό επίπεδο ;
β)  να απεικονίσετε την τροφική πυραμίδα ενέργειας .
γ) να εξηγήσετε τους λόγους των απωλειών ενέργειας , κατά τη μεταφορά της στα ανώτερα τροφικά επίπεδα .
δ)  να απεικονίσετε την τροφική πυραμίδα βιομάζας .
ε) αν το μέσο βάρος των κορυφαίων καταναλωτών είναι 100kg , να υπολογιστεί ο πληθυσμός τους , στο τροφικό επίπεδο στο οποίο ανήκουν .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Α)Κ4 50.000 kj
Κ3 500.000
Κ2 5.000.000
Κ1 50.000.000
Π 500.000.000
Β)Βλέπε την εικόνα της άσκησης
Γ)Βλέπε σχολικό
Δ)Παρόμοια με της ενέργειας (οι τροφικές πυραμίδες βιομάζας ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, την ίδια πτωτική με τις τροφικές πυραμίδες ενέργειας)
Κ4 1.000 Kg
Κ3 10.000
Κ2 100.000
Κ1 1.000.000
Π 10.000.000
Ε) 10 άτομα