Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ cDNA ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ - cDNA1.Είναι το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA
του οργανισμού δότη .

Είναι το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει αντίγραφα των
mRNA των γονιδίων που εκφράζονται σ’ ένα κύτταρο .


2.Ο αριθμός των κλώνων είναι μεγάλος .
Ο αριθμός των κλώνων είναι μικρός .


3.Κάθε κλώνος περιέχει ένα κομμάτι(θραύσμα) από το γονιδίωμα του
οργανισμού δότη. Κάθε θραύσμα μπορεί να περιέχει είτε ολόκληρο γονίδιο
είτε τμήμα γονιδίου είτε περιοχές γονιδιώματος που δεν μεταγράφονται .

Κάθε κλώνος περιέχει ένα ολόκληρο γονίδιο ,αρκεί το γονίδιο αυτό να
εκφράζεται στο κύτταρο δότη .


4.Τα γονίδια της περιέχουν εσώνια και εξώνια (αν αναφερόμαστε σε
βιβλιοθήκη ευκαρυωτικού κυττάρου ) .

Τα γονίδιά της περιέχουν μόνο τα εξώνια .


5.Για την παρασκευή της ξεκινάμε από το DNA του κυττάρου δότη.
Για την παρασκευή της ξεκινάμε από το mRNA του κυτταροπλάσματος .


6.Για την παρασκευή της δεν απαιτείται αντίστροφη μεταγραφάση .
Για τη παρασκευή της απαιτείται αντίστροφη μεταγραφάση .


7.Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε ολόκληρο το γονιδίωμα ενός
οργανισμού , προκειμένου να το μελετήσουμε π.χ. το γονιδίωμα ενός πολύ
επικίνδυνου παθογόνου μικροοργανισμού .

Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να παράγουμε μαζικά μια πρωτεΐνη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: