Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ

Μια σύνθετη πρωτεΐνη αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες , που
είναι ανά δύο όμοιες και η μεγαλύτερη πολυπεπτιδική αλυσίδα έχει 5
πεπτιδικούς δεσμούς περισσότερους από την μικρή .
Το πρόδρομο mRNA ,που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση του μικρού
πεπτιδίου , έχει μήκος 1500 βάσεις και το 1/3 αυτού του μήκους
είναι εξώνια . Από αυτά τα εξώνια , οι 5΄ και 3΄ αμετάφραστες
περιοχές έχουν συνολικό μήκος 47 βάσεις .Κατά τη μετα-μεταφραστική
τροποποίηση ,του μικρού πεπτιδίου , κόβονται 9 αμινοξέα , ενώ στο
μεγαλύτερο πεπτίδιο δεν κόβεται κανένα αμινοξύ , από το αρχικό αμινικό
άκρο του .Το ώριμο mRNA που είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο πεπτίδιο
έχει 3΄και 5΄ αμετάφραστες περιοχές ,συνολικού μήκους 29 βάσεων και
το μήκος του αποτελεί το 25% του πρόδρομου mRNA .
Αν οι Δεσμοί Υδρογόνου στο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το
μεγαλύτερο πεπτίδιο της πρωτεΐνης είναι 4640 , να βρεθεί η σύσταση του
γονιδίου αυτού , σε αζωτούχες βάσεις .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Α=Τ=1000
G=C=880