Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
Σε ένα αυτότροφο οικοσύστημα ισχύουν οι σχέσεις:
-           Ο Β τρέφεται από τους Α , Γ , και Ε
-          Ο Ε τρέφεται από τους Δ και Η
-          Ο Γ καταναλώνεται από τον Α
-          Ο Ζ καταναλώνει τους Α και Ε
α) Να απεικονίσετε όλες τις δυνατές τροφικές αλυσίδες που διαπιστώνετε ότι υπάρχουν στο οικοσύστημα αυτό .
β) Να σχηματίσετε  το δίκτυο που απεικονίζει το σύνολο των τροφικών σχέσεων , μεταξύ όλων των οργανισμών του οικοσυστήματος .
γ) Αν εξαφανιστεί ο Γ, τι επιπτώσεις θα έχει η εξαφάνιση αυτή  για τους υπόλοιπους οργανισμούς και τι για τη σταθερότητα  του οικοσυστήματος αυτού ; Ποιος ο ρόλος του Γ για το οικοσύστημα ;
δ) Γιατί είναι δύσκολη η κατάταξη του Β σε κάποιο τροφικό επίπεδο ; Πως θα χαρακτηρίζατε τον Β , ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζει την τροφή του : i) σε κάθε τροφική αλυσίδα και ii ) στο οικοσύστημα αυτό ;
ε) Δίνονται οι πληθυσμοί των οργανισμών :
            Α = 1000
            Β = 500
            Γ = 50.000
            Δ = 250
            Ε = 200.000
            Ζ = 700
            Η = 200
Να απεικονίσετε , σε τροφικά επίπεδα , τους πληθυσμούς των οργανισμών του οικοσυστήματος αυτού .Τι πιθανό συμπέρασμα βγάζετε για τις σχέσεις του Ε με τους οργανισμούς Δ και Η ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: