Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥΤο παραπάνω διάγραμμα παριστάνει τον βιογεωχημικό κύκλο του Αζώτου σε ένα χερσαίο οικοσύστημα . Αφού μελετήσετε το διάγραμμα προσεκτικά να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις :
α) Τι ονομάζουμε βιογεωχημικό κύκλο ;
β) Ποιοι είναι οι οργανισμοί  Α , Β , Γ , Δ , Ε , Ζ  ;
γ) Ποιες είναι οι διαδικασίες 1,2,3,4,5,6,7 ;
δ) Γιατί είναι απαραίτητο το άζωτο για τη ζωή ;
ε) Ποιες από τις παραπάνω διαδικασίες  (1-7 ) παίρνουν μέρος στην αγρανάπαυση και ποιες στην αμειψισπορά ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: