Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΖΩΑΓια την παραγωγή μιας φαρμακευτικής πρωτεΐνης από διαγονιδιακή κατσίκα , εφαρμόστηκε η μέθοδος της μικροέγχυσης  , με επιτυχή αποτέλεσμα. Στο διαγονιδιακό ζώο που δημιουργήθηκε , το γονίδιο που κωδικοποιεί τη φαρμακευτική πρωτεΐνη  ανιχνεύτηκε στο ένα από τα δύο χρωμοσώματα του 5ου ζεύγους ομολόγων χρωμοσωμάτων του .Το διαγονιδιακό ζώο αυτό στη συνέχεια το διασταυρώνουμε με άλλο ζώο μη διαγονιδιακό για να μεταβιβαστεί  το γονίδιο της φαρμακευτικής πρωτεΐνης στους απογόνους .
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
α) Να περιγράψετε τη διαδικασία δημιουργίας του διαγονιδιακού ζώου .
β) Με ποιον άλλο βιοτεχνολογικό τρόπο θα μπορούσαμε να παράγουμε μαζικά την φαρμακευτική πρωτεΐνη ; Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία αυτή .
γ) Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το ζώο που γεννήθηκε είναι διαγονιδιακό ;
δ) Ποια η πιθανότητα , από την παραπάνω διασταύρωση , να γεννηθεί διαγονιδιακός απόγονος ;
ε) Ποια η πιθανότητα , από την παραπάνω διασταύρωση , να γεννηθεί αξιοποιήσιμος από τη  φαρκοβιομηχανία ,  διαγονιδιακός απόγονος ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: