Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣΤο παρακάτω γονίδιο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ενός ολιγοπεπτιδίου σε ένα βακτήριο .

GCGTGAGTACCCTACCTACCAAACTCG TTTTT  
CGCACTCATGGGATGGATGGTTTGAGCAAAAA

Στην κωδική αλυσίδα του γονιδίου πραγματοποιούνται δίαφορες γονιδιακές μεταλλάξεις . Καλείστε να σχολιάσετε τις επιπτώσεις των μεταλλάξεων αυτών τόσο στη δομή όσο και στην λειτουργικότητα του πεπτιδίου που παράγεται  .
Περιπτώσεις μεταλλάξεων , μετρούμενες  από το 5΄ακρο της κωδικής αλυσίδας :
1)     αντικατάσταση του 4ου  νουκλεοτιδίου σε G
2)     αντικατάσταση του 10ου νουκλεοτιδίου σε Α
3)     αντικατάσταση του 13ου νουκλεοτιδίου σε C
4)     προσθήκη τριών βάσεων (GGG) ανάμεσα στο 13ο και 14ο νουκλεοτίδιο
5)     προσθήκη Α μεταξύ του 15ου και 16ου νουκλεοτιδίου
6)     έλλειψη του 16ου νουκλεοτιδίου
7)     αντικατάσταση του 16ου νουκλεοτιδίου σε A
8)     αντικατάσταση του 21ου  νουκλεοτιδίου σε Α
9)     αντικατάσταση του 24ου  νουκλεοτιδίου σε Α
10)  έλλειψη του 25ου νουκλεοτιδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: