Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΆντρας με κυστική ίνωση υπεβλήθει σε in vivo γονιδιακή θεραπεία , με επιτυχή αποτέλεσμα . Ο άντρας αυτός παντρεύτηκε μια φυσιολογική γυναίκα , φορέα όμως του γονιδίου της κυστικής ίνωσης και γέννησαν ένα παιδί που εμφάνισε τα συμπτώματα της ασθένειας .Ο άντρας στα επόμενα χρόνια της ζωής του εμφάνισε καρκίνο του πνεύμονα και θεώρησε τη γονιδιακή θεραπεία που του υπεβλήθει , ως υπεύθυνη για τον καρκίνο που εμφάνισε .
α) Περιγράψτε τη διαδικασία της  θεραπείας που του υπεβλήθηκε . Γιατί ονομάζεται in vivo ;
β) Πως μπορεί να εξηγηθεί  η εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα  στον άντρα αυτόν που θεραπεύθηκε από την κυστική ίνωση με την γονιδιακή θεραπεία ;Η εξήγηση να γίνει με βάση το γενετικό επίπεδο , λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο δρα ο ιός φορέας .
γ) Όταν γεννήθηκε το παιδί με την κυστική ίνωση , η γυναίκα θεώρησε ότι η γονιδιακή θεραπεία του συζύγου της δεν ήταν απόλυτα επιτυχής . Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της ;
δ) Ποια είναι η πιθανότητα το ζευγάρι αυτό να γεννήσει ξανά παιδί με κυστική ίνωση ;
ε) Σας καλούν στο δικαστήριο για να υπερασπιστείτε την βιοτεχνολογική εταιρεία που εφάρμοσε τη γονιδιακή θεραπεία , απέναντι στον ισχυρισμό του ασθενούς ,ότι δεν εφάρμοσαν την γονιδιακή θεραπεία στα γενετικά του κύτταρα και γι΄αυτό γεννήθηκε παιδί με κυστική ίνωση .Αναπτύξτε τη  θέση σας σαν βιολόγος .

Δεν υπάρχουν σχόλια: