Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ PCR (4 κεφάλαιο κατεύθυνσης)Θέλουμε να πάρουμε 600 αντίγραφα ενός τμήματος DNA , μήκους 20000 ζευγών βάσεων , με την μέθοδο αντιγραφής P.C.R. Αν ένας κύκλος αντιγραφής διαρκεί 5 λεπτά , να υπολογιστούν :
α) Πόσοι κύκλοι αντιγραφής πρέπει να πραγματοποιηθούν (τουλάχιστον ) ;
β)  Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των παραπάνω κύκλων  αντιγραφής ;
γ)  Πόσα νουκλεοτίδια θα χρησιμοποιηθούν και πόσοι  φωσφοδιεστερικοί δεσμοί θα δημιουργηθούν από την DNA πολυμεράση (taq πολυμεράση) κατά την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω κύκλων ;
δ) Αν αφήσουμε την PCR για 35 κύκλους αντιγραφής , πόσα μόρια DNA θα δημιουργηθούν ;
ε) Κατά την PCR αντί τη χρήση της DNA ελικάσης χρησιμοποιούμε θέρμανση στους 94 – 95 οC 30 sec ή 1min . Τι επιδιώκουμε με την θέρμανση και πως θα χαρακτηρίζατε το τμήμα αυτό της διαδικασίας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: