Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ DNAΈνα βακτήριο E.coli αναπτύσσεται σε καλλιέργεια με ραδιενεργό  32P και διπλασιάζεται δύο φορές . Αν το κύριο DNA του , έχει μήκος 4*106 ζεύγη αζωτούχων βάσεων , να υπολογιστούν :
α) πόσες αλυσίδες ραδιενεργές και πόσες μη ραδιενεργές υπάρχουν στα κύτταρα που θα προκύψουν μετά και την δεύτερη αντιγραφή του DNA ; β) πόσες ραδιενεργές αλυσίδες θα υπάρχουν μετά από ν αντιγραφές , αν το θρεπτικό υλικό είναι συνεχώς ραδιενεργό ;
γ) πόσα ραδιενεργά άτομα φωσφόρου θα υπάρχουν μετά από τις 2 αντιγραφές ;
δ) Να παρουσιάσετε διαγραμματικά τις δύο αντιγραφές του βακτηριακού DNA , συμβολίζοντας με συνεχές γραμμές τις μη ραδιενεργές αλυσίδες και με διακεκομμένες τις ραδιενεργές .
ε) Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

α) 6 ραδιενεργές και 2 μη ραδιενεργές
β) 2 επί 2 εις την ν μειον 2
γ)6*4.000.000
δ,ε) ημισυντηρητικός τρόπος αντιγραφής