Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΟΜΗ DNAΣτο βακτήριο Escherichia coli , το μήκος του κύριου DNA του είναι 4*106 ζεύγη αζωτούχων βάσεων .Αν το ποσοστό των Αδενινών του είναι 10% , να υπολογιστούν στο μόριο αυτό :
α) τα ποσοστά των υπολοίπων αζωτούχων βάσεων
β) οι αριθμητικές τιμές των αζωτούχων βάσεων
γ) οι δεσμοί υδρογόνου
δ) οι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί
ε) τα μόρια νερού που απομακρύνθηκαν ,για το σχηματισμό του DNA αυτού , από τα μονομερή του .

Δεν υπάρχουν σχόλια: