Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1
Ο λόγος  A+T / C+G στον ένα κλώνο ενός δίκλωνου μορίου DNA είναι 3 / 7 . Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο στον άλλο κλώνο καθώς και στο μόριο του DNA . Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας .

2
Ο λόγος  Τ+G / C+A στη  μια αλυσίδα ενός δίκλωνου μορίου DNA είναι 3 / 7 . Να υπολογίσετε τον ίδιο λόγο :
α) στην άλλη αλυσίδα
β) στο μόριο του DNA
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: