Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥΝα συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που αφορά το γονιδίωμα του ανθρώπου στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού του κύκλου .

ΙΝΙΔΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ
ΜΟΡΙΑ
DNA
ΜΗΚΟΣ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΛΦΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΔΕΣ
ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ


ΤΕΛΟΣ ΜΕΣΟΦΑΣΗΣ


ΜΕΤΑΦΑΣΗ ΜΙΤΩΣΗΣ


ΜΕΤΑΦΑΣΗ  Ι ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ Ι


ΜΕΤΑΦΑΣΗ  ΙΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΙΙ


ΓΑΜΕΤΗΣ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: