Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΣΥΝΕΧΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ(ΠΟΣΟΤΙΚΗ)Ένα ασυνεχές γονίδιο περιέχει εσώνια σε ποσοστό 30% . Αν η 5΄  και η 3΄ αμετάφραστες περιοχές του mRNA  ,που παράγεται από  αυτό το γονίδιο , έχουν  μήκος 50 και 150 ριβονουκλεοτίδια αντίστοιχα και κατά την μετα-μεταφραστική τροποποίηση του πεπτιδίου  , που κωδικοποιείται από το γονίδιο αυτό , κόβονται 60 αμινοξέα , να υπολογιστούν :
α) Το μήκος του πρόδρομου mRNA
β) Το μήκος των εσωνίων  του γονιδίου και το μήκος των εσωνίων του πρόδρομου mRNA
γ) Το μήκος του ώριμου mRNA
δ) Ο αριθμός των αμινοξέων του πρόδρομου πεπτιδίου
ε) Οι πεπτιδικοί δεσμοί του λειτουργικού πεπτιδίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια: