Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Το λειτουργικό πεπτίδιο ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από 145 αμινοξέα και καθίσταται λειτουργικό μετά από απομάκρυνση 5 αμινοξέων από το αρχικό αμινικό άκρο του .Η 5΄αμετάφραστη περιοχή του ώριμου mRNA έχει μήκος 20 ριβονουκλεοτίδια , ενώ η 3΄αμετάφραστη περιοχή του έχει μήκος 27 ριβονουκλεοτίδια .Τα εξώνια του ασυνεχούς γονιδίου ,που κωδικοποιεί το παραπάνω πεπτίδιο , αποτελούν το 25% του μήκους του γονιδίου αυτού .Να βρεθούν και να αιτιολογηθούν :
α) το μήκος του ώριμου mRNA
β) το μήκος όλων των εσωνίων
γ) το μήκος του γονιδίου
δ) αν τα εξώνια στο γονίδιο είναι πέντε , να υπολογίσετε τους δεσμούς που θα σπάσουν και θα δημιουργηθούν κατά την διαδικασία της ωρίμανσης που συμβάλλει στην παραγωγή του πεπτιδίου αυτού .
ε) σε ποιο μέρος του κυττάρου λαμβάνει χώρα η διαδικασία της ωρίμανσης και ποια ένζυμα την επιτελούν;

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

α) Μήκος ώριμου mRNA = 500 ριβονουκλεοτίδια
β) Μήκος εσωνίων πρόδρομου mRNA = 1500 ριβονουκλεοτίδια
Μήκος εσωνίων γονιδίου = 1500 ζεύγη δεοξυριβονουκλεοτιδίων
γ) Μήκος γονιδίου = 2000 ζεύγη αζωτούχων βάσεων
δ) σπάνε 2*5=10 Φ.Δ. , δημιουργούνται 5 νέοι Φ.Δ.
ε) πυρήνας , μικρά ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια