Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΘΗΛΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

 Το σχήμα δείχνει τη  μοναδική θηλιά αντιγραφής ενός μορίου DNA ευκαρυωτικού κυττάρου . Αν τα πρωταρχικά τμήματα των κλώνων   που αντιγράφονται συνεχώς έχουν μήκος 8 αζωτούχες βάσεις και στη θηλιά υπάρχουν συνολικά 10 πρωταρχικά τμήματα στους ασυνεχείς κλώνους , να βρεθούν :
α) η αλληλουχία βάσεων και ο προσανατολισμός των πρωταρχικών τμημάτων , των συνεχών κλώνων .
β) ο αριθμός των πρωταρχικών τμημάτων που υπάρχουν στην κάθε διχάλα αντιγραφής .
γ) οι δεσμοί υδρογόνου που πρέπει να σπάσουν για την αντικατάσταση των πρωταρχικών τμημάτων , των κλώνων που αντιγράφονται συνεχώς .
δ) Τι προέλευσης είναι το DNA αυτό και ποιο είναι το σχήμα του ;
ε) Δικαιολογείστε αναλυτικά τις παραπάνω ερωτήσεις . 



1 σχόλιο:

PanReb είπε...

α) Στη δεξιά διχάλα :5΄GAATTCGA3΄ ΚΑΙ στην αριστερή 3΄CACGACTA 5΄
β) 5
γ)39
δ)μιτοχονδριακό ή χλωροπλαστικό ,κυκλικό δίκλωνο DNA
ε)βλέπε αντιγραφή DNA