Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΣΩΜΑΟι 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές ενός mRNA προκαρυωτικού κυττάρου έχουν συνολικό μήκος 55 αζωτούχες βάσεις και αποτελούν το 1/10 του μήκους του mRNA αυτού . Αν η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά ριβοσώματα του πολυσώματος που σχηματίζεται είναι 90 ριβονουκλεοτίδια και το τελευταίο στη σειρά ριβόσωμα βρίσκεται στο κωδικόνιο έναρξης , να υπολογιστούν :
α) ο αριθμός των ριβοσωμάτων του πολυσώματος αυτού
β) το μήκος του πεπτιδίου που παράγεται από το πολύσωμα αυτό
γ) πόσα ακόμα αμινοξέα θα πρέπει να προστεθούν στο πεπτίδιο του πρώτου ριβοσώματος για την ολοκλήρωση της σύνθεσής του ;
δ) Πως επιτυγχάνεται η γονιδιακή ρύθμιση στο στάδιο αυτό της πρωτεΐνοσύνθεσης ;
ε) Αν τα tRNA βρίσκονται στην πρώτη θέση εισδοχής της μεγάλης υπομονάδας των ριβοσωμάτων του πολυσώματος αυτού , να υπολογίσετε το μήκος των πεπτιδίων σε κάθε ριβόσωμα του πολυσώματος αυτού, για το στιγμιότυπο που αναφέρεται .

Δεν υπάρχουν σχόλια: