Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣτο παραπάνω λιμναίο οικοσύστημα διακρίνουμε το οικοσύστημα Α , με βάθος μέχρι εκεί που φτάνει το φως (ευφωτική ζώνη) και το οικοσύστημα Β (αφωτική ζώνη) όπου επικρατεί σκοτάδι . Οι μετρήσεις στα παραπάνω οικοσυστήματα έδειξαν ότι η συγκέντρωση του CO2  στο οικοσύστημα Β είναι μεγαλύτερη από το οικοσύστημα Α . Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Α) Τι καλείται οικοσύστημα ; Ποιες είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος ;
Β) Ο διαχωρισμός της λίμνης στα οικοσυστήματα Α και Β , είναι επιστημονικά ορθός ή θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για ένα οικοσύστημα , το Λιμναίο ;
Γ) Πώς θα χαρακτηρίζατε το οικοσύστημα Α , στο οποίο η εισαγωγή ενέργειας γίνεται με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας ; Με ποιον τρόπο γίνεται η εισαγωγή ενέργειας στο οικοσύστημα Β και ποια είναι η μορφή της ενέργειας αυτής ;
Δ)  « Ο άνθρακας είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή ». Τεκμηριώστε την προηγούμενη άποψη και περιγράψτε τις δύο ποιο σημαντικές διαδικασίες που παίρνουν μέρος στον βιογεωχημικό κύκλο του άνθρακα . 
Ε) Γιατί η συγκέντρωση του   CO2  είναι μειωμένη στο οικοσύστημα Α ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: