Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙΣΩΜΙΑ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLINEFELTER
Από ένα ζευγάρι φυσιολογικών ατόμων  προκύπτει παιδί που παρουσιάζει τρισωμία ΧΧΥ και εμφανίζει  μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο χρώμα και επίσης αιμορροφιλία Α . Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα :
α) Τι γνωρίζετε για την τρισωμία αυτή ;
β) Ποιος είναι ο γονότυπος του παιδιού ;
γ) Ποιος ο γονότυπος του πατέρα και ποιος της μητέρας ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
δ) Ποια η πιθανότητα το τρισωμικό αυτό άτομο να δώσει απόγονο  φυσιολογικό ;
ε) Να υποδείξετε τον πιθανό μηχανισμό δημιουργίας του τρισωμικού αυτού ατόμου και να αποδώσετε διαγραμματικά μέσα από τον μηχανισμό της μείωσης  , τη δημιουργία του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου , από τα οποία προήλθε το άτομο αυτό .
Στην άσκηση αυτή να μη ληφθεί υπόψη η περίπτωση της γονιδιακής  μετάλλαξης ή της δομικής χρωμοσωμικής ανωμαλίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: