Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ Στο παραπάνω σχήμα περιγράφεται ένας βιοχημικός κύκλος και απεικονίζονται οι 
οργανισμοί  1 ,2 ,3 ,4 ,5 καθώς και οι διαδικασίες που παίρνουν μέρος σε αυτόν .
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το σχήμα να απαντήσετε στις παρακάτω  ερωτήσεις : 

α) Τι καλείται βιογεωχημικός κύκλος και ποια η γενικότερη σημασία των κύκλων αυτών για τα οικοσυστήματα ; Ποιος βιογεωχημικός κύκλος περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα ; 

β) Πως χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους ; 

γ) Τα γράμματα α ,β , γ , δ αντιστοιχούν σε κάποιες διαδικασίες του βιογεωχημικού αυτού κύκλου . Ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές ; Να περιγράψετε τη  διαδικασία α και να ονοματίσετε οργανισμούς που την πραγματοποιούν στα χερσαία και στα υδάτινα οικοσυστήματα .

δ) Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι εισέρχεται η ενέργεια στο οικοσύστημα αυτό ; Πως χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο οικοσύστημα με βάση τον τρόπο εισαγωγής της ενέργειας σε αυτό ;

ε) Με ποιους τρόπους επεμβαίνει αρνητικά ο άνθρωπος στο  συγκεκριμένο κύκλο ; Ποιο οικολογικό πρόβλημα σχετίζεται με τη διαταραχή του κύκλου αυτού ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: