Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΙΝΙΔΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ


Δίνεται ότι ένα ζευγάρι ομόλογων ινιδίων χρωματίνης (στάδιο G1 – αρχή Μεσόφασης ) αποτελείται συνολικά από 8*107 νουκλεοτίδια . Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα :

α) Ποιο είναι το μήκος του κάθε ινιδίου χρωματίνης ;
β) Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των νουκλεοτιδίων , του ζευγαριού των ομολόγων χρωμοσωμάτων , όταν το κύτταρο βρίσκεται στην Μετάφαση της Μίτωσης ;
γ) Ποιος είναι ο αριθμός των ραδιενεργών νουκλεοτιδίων  σε κάθε αδερφή χρωματίδα που θα δημιουργηθεί μετά την αντιγραφή του DNA , αν υποθέσουμε ότι κατά την αντιγραφή (στάδιο S) το κύτταρο χρησιμοποίησε ραδιενεργό φώσφορο ;
δ) Ποιος είναι ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου στο ένα από τα δύο ινίδια  χρωματίνης του ζευγαριού αυτού (στάδιο G1) , αν δίνεται ότι το ποσοστό της Αδενίνης και της Θυμίνης ,  στην μια αλυσίδα του ινιδίου χρωματίνης , είναι 10% και 20% αντίστοιχα ;
Στο ομόλογο ινίδιο χρωματίνης ,ο αριθμός των δεσμών υδρογόνου θα είναι ο ίδιος ή διαφορετικός ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α)2Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ ζεύγη νουκλεοτιδίων
Β)160.000.000 νουκλεοτίδια
Γ)20.000.000 ραδιενεργά νουκλεοτίδια
Δ) 54.000.000 δεσμοί υδρογόνου
Το ομόλογο ινίδιο χρωματίνης δε θα έχει τον ίδιο αριθμό δεσμών υδρογόνου , αφού λόγω διαφορετικής προέλευσης έχει διαφορετική αλληλουχία αζωτούχων βάσεων .