Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ


Το διάγραμμα , δείχνει την μεταβολή του πληθυσμού της Ιστολυτικής Αμοιβάδας σε σχέση με την αυξανόμενη συγκέντρωση Πενικιλίνης .Να απαντήσετε στα  παρακάτω ερωτήματα :
α)  Τι γνωρίζετε για την Ιστολυτική αμοιβάδα ;
β)  Τι γνωρίζετε για την πενικιλίνη ;
γ)  Με ποιους άλλους  τρόπους  δρουν τα υπόλοιπα αντιβιοτικά ;
δ)  Τι παρατηρείται στο παραπάνω διάγραμμα ; Να εξηγήσετε  την παρατήρησή σας .
ε)  Η πενικιλίνη μπορεί να δράσει στην περίπτωση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας ;

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
α) βλέπε σχολικό σελ.11 και 12
β) βλέπε σχολικό σελ. 25
γ) βλέπε σχολικό σελ. 25
δ) Η αμοιβάδα δε διαθέτει κυτταρικό τοίχωμα κι γι΄αυτό η πενικιλίνη δε δρά .
ε) Ναι είναι βακτήριο(σελ.26)