Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΝΔΕΛΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από  τη  διασταύρωση  ατόμων  Δροσόφιλας  που παρουσιάζουν τον ίδιο φαινότυπο γεννήθηκαν  τα  παρακάτω  άτομα :

         598   θηλυκά  με  κόκκινα  μάτια  και  μακριές  πτέρυγες
         201    θηλυκά  με  κόκκινα  μάτια  και  ατροφικές πτέρυγες
         304   αρσενικά  με  κόκκινα  μάτια  και  μακριές  πτέρυγες 
           98   αρσενικά  με  κόκκινα  μάτια  και  ατροφικές πτέρυγες
         308   αρσενικά  με  άσπρα  μάτια  και  μακριές  πτέρυγες
         102    αρσενικά  με  άσπρα  μάτια  και  ατροφικές πτέρυγες

Με βάση τις φαινοτυπικές αναλογίες της F1 γενιάς , να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα :

α) Τα γονίδια που ελέγχουν το καθένα  χαρακτηριστικό είναι φυλοσύνδετα ή  αυτοσωμκά ; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας .

β)  Ποια γνωρίσματα ελέγχονται από επικρατή γονίδια ;Πως δικαιολογείτε την άποψή σας αυτή ;

γ) Ποιοι είναι οι γονότυποι των ατόμων της P γενιάς ; Να δικαιολογήσετε τους γονότυπους της πατρικής γενιάς χωρίς την χρήση διασταυρώσεων .

δ) Να γίνει η διασταύρωση των ατόμων P γενιάς και να επιβεβαιωθούν οι φαινοτυπικές αναλογίες της F1 γενιάς με τις αντίστοιχες των πειραματικών δεδομένων .

ε) Ισχύει ο νόμος της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων στην περίπτωση αυτή των παραπάνω χαρακτηριστικών ;Τεκμηριώστε την άποψή σας .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1) Χρώμα ματιών--> Φυλοσύνδετη
(διαφέρουν οι φαινοτυπικές αναλογίες μεταξύ αρσενικών και θηλυκών απογόνων)
Μέγεθος πτερύγων->Αυτοσωμική
(3/1 στα θηλυκά=3/1 στα αρσενικά=3/1 στο σύνολο)

2) Τα κόκκινα μάτια και οι μακριές πτέρυγες ελέγχονται από επικρατή γονίδια γιατί οι ιδιότητες αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους απογόνους .

3) Χ(Α)ΥΜμ * Χ(Α)Χ(α)Μμ (εφαρμόζω τον νόμο του διαχωρισμού)

4)Φ.Α.= 6/3/3/2/2/1 και ταιριάζει με την Φ.Α. των πειρεματικών δεδομένων:598/304/308/201/102/98

5) Ναι γιατί ερδράζουν σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων(φυλετικά-αυτοσωμικά)