Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παραπάνω διάγραμμα που απεικονίζει τις τροφικές σχέσεις   μεταξύ των 10 οργανισμών , να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1 . Πως ονομάζεται η παραπάνω απεικόνιση των τροφικών σχέσεων ;

2. Να καταγράψετε τις τροφικές αλυσίδες που περιέχονται στην παραπάνω απεικόνιση .

3. Σε ποια τροφικά επίπεδα μπορεί να ανήκει ο καθένας οργανισμός , ανάλογα με την τροφική αλυσίδα στην οποία ανήκει ; Σε ποιο τροφικό επίπεδο θα κατατάσσατε, τελικά , τον καθένα από τους 10 οργανισμούς στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ;

4. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 1 από το οικοσύστημα αυτό , πως πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν οι οργανισμοί 2 , 3, 4 , 7 , 8 ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

5. Ποιοι από τους οργανισμούς 2 , 3, 4 , 7 , 8 θα επηρεαστούν  περισσότερο και
γιατί ;
1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1) Τροφικό πλέγμα

2) 1->2->3
1->4->5->6
1->4->5->10->6
7->4->5->6
7->4->5->10->6
7->9->6
7->8->3

3) 1 Π
2 Κ1
3 Κ2
4 Κ1
5 Κ2
6 Κ2,Κ3,Κ4
(για το οικοσύστημα θεωρείτε Κ4)
7 Π
8 Κ1
9 Κ1
10 Κ3

4) Οι 2,3 εξαφανίζονται απο το συγκεκριμένο οικοσύστημα , ο 4 δέχεται πίεση μείωσης , ο 8 αυξάνεται και ο 7 μειώνεται .

5) Οι 2,3 γιατί δεν έχουν άλλες διατροφικές επιλογές .