Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΤο διάγραμμα δείχνει  πως επηρεάζεται  ο πληθυσμός μιας καλλιέργειας Σταφυλόκοκκου , μετά από τη μόλυνση της καλλιέργειας αυτής  ,  από το  μύκητα  του γένους Penicillium .
    Να απαντήσετε  στα παρακάτω ερωτήματα :
Α) Ποιο σχήμα έχει ο Σταφυλόκοκκος  και σε ποια κατηγορία μικροβίων ανήκει ;
Β) Ο μύκητας Penicillium διαθέτει πυρήνα ; Εξηγείστε την απάντησή  σας .
Γ) Πως επηρεάζει  ο μύκητας  τον πληθυσμό του Σταφυλόκοκκου και γιατί ;(συμβουλευτείτε το διάγραμμα )
Δ) Ποιο χρήσιμο προϊόν παράγει ο μύκητας αυτός ;
Ε) Με ποιους τρόπους πολλαπλασιάζονται οι μύκητες ;
ΣΤ) Πως σχετίζεται το παραπάνω διάγραμμα με τον  άνθρωπο της αρχικής εικόνας ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: