Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΔΕΣΜΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣΤο κύριο γενετικό υλικό της Escherichia coli έχει μήκος 4*106 ζεύγη αζωτούχων βάσεων .Αν το ποσοστό της Αδενίνης  στο  μόριο αυτό είναι 20% , να υπολογιστούν :
α)  Τα ποσοστά των υπολοίπων αζωτούχων βάσεων .
β)  Οι αριθμητικές τιμές όλων των βάσεων .
γ)  Το πλήθος των δεσμών υδρογόνου που αναπτύσσονται στο μόριο .
δ)  Οι συνολικοί φωσφοδιεστερικοί δεσμοί  ,που υπάρχουν στο μόριο .
ε)  Το πλήθος των μορίων νερού που απομακρύνονται κατά τη σύνθεση του μορίου αυτού από τα δομικά του συστατικά .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Α)Τ%=20% , C%=G%=30%
B) A=T=1.600.000
C=G=2.400.000
Γ)Δ.Υ.=10.400.000
Δ)Φ.Δ.=8.000.000
Ε)ΜΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ = 8.000.000