Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΦΛΕΓΜΟΝΗ

2 σχόλια:

PanReb είπε...

Inflamation = Φλεγμονή

Exudates = Έκκριση

Emigration = Μετανάστευση Φαγοκυττάρων από τα αγγεία στην περιοχή της μόλυνσης .

Dilation = Διαστολή αιμοφόρων αγγείων

Complement = Συμπλήρωμα (20 πρωτεϊνες)

Chemotaxis = Τα Φαγοκύτταρα κινούνται χημειοτακτικά (προσελκύονται από ουσίες των μικροβίων ).

Swelling = Πρήξιμο-Οίδημα(η περιοχή της μόλυνσης φουσκώνει από το πλάσμα που την κατακλύζει.

Vascular stage = Αγγειακή φάση

Cellular stage = Κυτταρική φάση

Phagocytosis = Φαγοκυττάρωση (τα Φγοκύτταρα ενεργοποιούνται από ουσίες του πλάσματος π.χ. Συμπλήρωμα

PanReb είπε...

fibrin strands = Ινώδες = Πρωτεϊνικά νημάτια πήξης = Σταματούν την αιμορραγία και εμποδίζουν την είσοδο άλλων παθογόνων μικροοργανισμών .