Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ


ΕΜΒΟΛΙΑ

ΟΡΟΙ

1

Τεχνητή ενεργητική ανοσία

Τεχνητή παθητική ανοσία

2

Χορηγούμε στον οργανισμό νεκρά ή εξασθενισμένα μικρόβια ή τμήματα αυτών(αδρανοποιημένη τοξίνη)

Χορηγούμε στον οργανισμό έτοιμα αντισώματα.

3

Τα αντισώματα παράγονται από το ανοσοβιολογικό σύστημα του ίδιου του οργανισμού .

Τα αντισώματα παράγονται από το ανοσοβιολογικό σύστημα ενός άλλου οργανισμού π.χ. ένα μεγάλο ζώο(άλογο) ή άλλος άνθρωπος* .

*Στην τελευταία περίπτωση δεν υπάρχουν αλλεργικά συμπτώματα .

4

Το ανοσοβιολογικό σύστημα αντιδρά και παράγονται Β και Τ λεμφοκύτταρα μνήμης .

Το ανοσοβιολογικό σύστημα δεν αντιδρά και δεν παράγονται Β και Τ λεμφοκύτταρα μνήμης .

5

Λόγω των κυττάρων μνήμης η διάρκειά της είναι μεγάλη .

Λόγω της έλλειψης κυττάρων μνήμης η δράση της είναι παροδική .

6

Για να ενεργοποιηθεί το ανοσοβιολογικό σύστημα περνάει κάποιο χρονικό διάστημα.

Έχει άμεσα αποτελέσματα ,λόγω των έτοιμων αντισωμάτων .

7

Χορηγούνται προληπτικά (πριν αρρωστήσουμε) .

Χορηγούνται θεραπευτικά (αφού μολυνθούμε) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: