Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Επειδή και το εργαστήριο χρειάζεται......

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

α) Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2)

β) Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και

χλωροπλαστών (4)

γ) Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και δράση των ενζύμων (11)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Λυκείου Επιλογής

α) Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος (4)

β) Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως (8)

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

α)Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα (1)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

α) Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου (3).

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε

συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος

ανθρώπινου χρωμοσώματος

β) Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (1)

(Οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στην αρίθμηση των εργαστηριακών

δραστηριοτήτων στους οδηγούς των μαθημάτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: