Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 90%

Κατά τη μεταφορά ενέργειας από το δεύτερο στο τρίτο τροφικό επίπεδο παρατηρούνται απώλειες ίσες με 630.000 kj .
α) υπολογίστε την ενέργεια που είναι διαθέσιμη σε κάθε ένα τροφικό επίπεδο
β) υπολογίστε τις απώλειες ενέργειας από το πρώτο στο δεύτερο τροφικό επίπεδο
γ) υπολογίστε τις συνολικές απώλειες ,κατά τη μεταφορά της ενέργειας από το πρώτο στο τελευταίο τροφικό επίπεδο .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) πρώτο επίπεδο 7.000.000 kj
δεύτερο επίπεδο 700.000 kj
τρίτο επίπεδο 70.000 kj

β)6.300.000 kj

γ)6.930.000 kj