Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ

ΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ----------------------- ΙΟΙ

1

Έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, τάξης μεγέθους 1 μm(10-6m) και είναι ορατά με το οπτικό μικροσκόπιο .

Έχουν μικρότερο μέγεθος , 20 έως 250 nm(10-9m) και είναι ορατά μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο .

2

Έχουν ως κύριο γενετικό υλικό ένα κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA.

Το γενετικό τους υλικό μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA( όλες οι πιθανές μορφές κυκλικό – γραμμικό ,δίκλωνο –μονόκλωνο) .

3

Έχουν ως δευτερεύον γενετικό υλικό τα πλασμίδια (μικρότερα κυκλικά μόρια DNA ) .

Δεν περιέχουν πλασμίδια .

4

Έχουν κυτταρικό τοίχωμα .

Δεν έχουν κυτταρικό τοίχωμα .

5

Μερικά βακτήρια έχουν κάψα.

Όλοι οι ιοί έχουν καψίδιο (πρωτεϊνικής φύσεως περίβλημα , με χαρακτηριστική γεωμετρία ).

6

Κάποια βακτήρια έχουν βλεφαρίδες ή μαστίγια -για την κίνησή τους .

Δεν εμφανίζουν τέτοιες δομές .

7

Περιέχουν ριβοσώματα .

Δεν περιέχουν ριβοσώματα .

8

Σε δυσμενείς συνθήκες σχηματίζουν ενδοσπόρια (αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς )

Δεν σχηματίζουν ενδοσπόρια .

9

Παρουσιάζουν γενικότερα κυτταρική δομή .

Ακυτταρικοί σχηματισμοί .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ--------------- ΙΟΙ

10

Έχουν πρωτεϊνοσύνθεση (σύνθεση πρωτεϊνών με την βοήθεια των ριβοσωμάτων )

Δεν έχουν πρωτεϊνοσύνθεση .

11

Έχουν κυτταρική αναπνοή (οξείδωση γλυκόζης για την παραγωγή ενέργειας με την μορφή ΑΤΡ –τριφωσφορική αδενοσίνη -)

Δεν παρουσιάζουν κυτταρική αναπνοή .

12

Σαν συνέπεια των 10 και 11 μπορούμε να πούμε ότι τα βακτήρια έχουν γενικά μεταβολισμό δηλαδή αναβολισμό(σύνθεση βιομορίων) και καταβολισμό (διάσπαση βιομορίων ) .

Δεν επιτελούν μεταβολικές διαδικασίες .

13

Μπορούν να κινηθούν αυτοτελώς .

Δεν μπορούν να κινηθούν από μόνοι τους (αφού δεν διαθέτουν ενέργεια).

14

Μπορούν να αναπαραχθούν από μόνοι τους(μονογονικά με εγκάρσια διχοτόμηση ).

Δεν μπορούν να αναπαραχθούν από μόνοι τους παρά μόνο με την βοήθεια του κυττάρου ξενιστή .

15

Δεν είναι υποχρεωτικά παράσιτα .

Είναι υποχρεωτικά παράσιτα .

16

Δεν είναι όλα τα βακτήρια παθογόνα .

Όλοι οι ιοί είναι βλαβεροί ,καταστρέφουν το κύτταρο ξενιστή .

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ -ΙΩΝ

Είναι και οι δύο μικροοργανισμοί(διάμετρος μικρότερη του 0 , 1mm) , προκαλούν ασθένειες , έχουν γενετικό υλικό , διαθέτουν πρωτεϊνικά περιβλήματα , μπορούν και αναπαράγονται με τη βοήθεια του γενετικού υλικού που διαθέτουν , διαθέτουν ένζυμα που καταλύουν κάποιες λειτουργίες τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια: