Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
Θέλουμε να παράγουμε μαζικά μια φαρμακευτική πρωτεΐνη με βιοτεχνολογικές μεθόδους .Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται βακτήρια . Δίνεται ότι το γονίδιο, που ελέγχει την ανθρώπινη πρωτεΐνη , έχει μήκος 10.000 ζεύγη αζωτούχων βάσεων και το 40% του μήκους του αποτελείται από εσώνια .Να βρεθούν :
α) Το μήκος της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που παράγεται στο ανθρώπινο κύτταρο καθώς και το μήκος αυτής στο βακτήριο, αν λάβουμε υπόψη ότι το βακτήριο δεν έχει μηχανισμούς τροποποίησης της πρωτεΐνης.
β) Τα νερά που χρειάζονται για την πλήρη διάσπαση του βακτηριακού mRNA .
γ) Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί θα πρέπει να σπάσουν στον φορέα κλωνοποίησης και πόσους πρέπει να δημιουργήσει η DNA δεσμάση για να φτιαχτεί το ανασυνδιασμένο DNA ;
δ)  Το μήκος που θα είχε το mRNA αν βρισκόταν στους πυρηνικούς πόρους του πυρήνα ενός ανθρώπινου κυττάρου κατά τη στιγμή εξόδου του ;
ε) Ποια άλλη βιοτεχνολογική μέθοδο παραγωγής φαρμακευτικών πρωτεϊνών γνωρίζετε ; Να συγκρίνετε τις δύο μεθόδους .
Δίνεται ότι κόβονται 4 αμινοξέα από το αρχικό αμινικό άκρο και ότι οι περιοχές του mRNA που δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα αποτελούν το 25% του mRNA .

Δεν υπάρχουν σχόλια: