Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ     

                        

                      UAUCCGCUGACUAGCAUTGATGGAGATGGTGG

     CAGGCACATAGGCGAC TGAT CGTAA CTACCTC TACCACCTCATTCGATAA

 Το παραπάνω σχήμα αναπαριστά τη διαδικασία της αντιγραφής  , σε ένα τμήμα βακτηριακού DNA , που βρίσκετε σε εξέλιξη .Στο τμήμα αυτό βρίσκετε ένα γονίδιο , μήκους 28 ζευγών βάσεων , που κωδικοποιεί ένα ολιγοπεπτίδιο .Το μόριο της DNA πολυμεράσης που αντιγράφει το συγκεκριμένο τμήμα θέλει ακόμα να τοποθετήσει 100 νουκλεοτίδια  μέχρι να συναντήσει τη θέση έναρξης της αντιγραφής .
Να απαντηθούν και να αιτιολογηθούν τα παρακάτω ερωτήματα :
α)  Ποιος είναι ο προσανατολισμός των δύο τμημάτων ;
β)  Η αντιγραφή στο τμήμα αυτό γίνεται συνεχώς ή ασυνεχώς ; Σημειώστε σε ποιο σημείο του τμήματος βρίσκεται η θέση έναρξης της αντιγραφής ;
γ) Να γράψετε την αλληλουχία του mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του συγκεκριμένου γονιδίου και να σημειωθεί και ο προσανατολισμός του .
δ)  Να βρεθεί η θέση του υποκινητή του γονιδίου , καθώς και η αλληλουχία των βάσεών του , αν δίνεται ότι έχει  μήκος 10 ζεύγη βάσεων και η 3΄αμετάφραστη περιοχή του mRNA έχει μήκος 4 ριβονουκλεοτίδια.
ε) Να γράψετε το πεπτίδιο που κωδικοποιείται από το συγκεκριμένο γονίδιο , καθώς και τον προσανατολισμό του .
( o Γενετικός Κώδικας δε σας δίνετε )
στ) Πόσοι δεσμοί υδρογόνου θα σπάσουν και πόσοι πρέπει να δημιουργηθούν , ώστε να ολοκληρωθεί η αντιγραφή στο παραπάνω τμήμα ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: