Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΫΒΡΙΔΙΣΜΟΥ

Διασταυρώνουμε αρσενικά έντομα με κοκκινόασπρες πτέρυγες και μακριές
σμήριγγες με θηλυκά που έχουν άσπρες πτέρυγες και μακριές σμήριγγες
και προκύπτουν 328 άτομα με τους εξής φαινότυπους :

64 αρσενικά με μακριές σμήριγγες και άσπρες πτέρυγες
63θηλυκά με μακριές σμήριγγες και άσπρες πτέρυγες
62 αρσενικά με μακριές σμήριγγες και κοκκινόασπρες πτέρυγες
56 θηλυκά με μακριές σμήριγγες και κόκκινες πτέρυγες
20 αρσενικά με κοντές σμήριγγες και κοκκινόασπρες πτέρυγες
22θηλυκά με κοντές σμήριγγες και άσπρες πτέρυγες
21 θηλυκά με κοντές σμήριγγες και κόκκινες πτέρυγες
20 αρσενικά με κοντές σμήριγγες και άσπρες πτέρυγες

Να βρείτε :
α) τον τρόπο που κληρονομείται το κάθε γνώρισμα
β) τους γονότυπους των ατόμων της P γενιάς
γ) να γίνει η διασταύρωση διϋβριδισμού και να υπολογιστεί η φαινοτυπική αναλογία .

Δίνεται ότι ο μηχανισμός καθορισμού του φύλου σε κάποιους οργανισμούς
, δεν είναι ο ίδιος με αυτόν του ανθρώπου .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Το μέγεθος των σμηρίγγων ελέγχεται από γονίδια αυτοσωμικά , που εμφανίζουν μεταξύ τους σχέση επικράτειας -υποτέλειας.
Το χρώμα των πτερύγων ελέγχεται από γονίδια φυλοσύνδετα και συνεπικρατή.

β)ΜμχΚχΑ * ΜμχΑy

γ) Φ.Α.:3/3/3/3/1/1/1/1