Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ)
O γαμέτης της Drosophila melanogaster (μύγα των φρούτων ή μύγα ξυδιού)
έχει 4 χρωμοσώματα με συνολικό μήκος DNA 1.6*108 (10 εις την ογδόη) ζεύγη αζωτούχων
βάσεων. Να υπολογίσετε τον αριθμό των χρωμοσωμάτων και το συνολικό
μήκος DNA σε :

1) κύτταρο της που βρίσκεται στο στάδιο G1 της Μεσόφασης ( αρχή
Μεσόφασης ) .
2) σωματικό κύτταρό της που βρίσκεται στο στάδιο της Μετάφασης της
Μίτωσης .
3) γενετικό κύτταρό της στο στάδιο της Μετάφασης Ι της Μείωσης Ι .
4) γενετικό κύτταρό της στο στάδιο της Μετάφασης ΙΙ της Μείωσης ΙΙ .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1) 8 χρωμοσώματα και 3,2*108 ζεύγη βάσεων
(διπλοειδές-δεν έχει γίνει ακόμα η αντιγραφή DNA)

2) 8 χρωμοσώματα και 6,4*108 ζεύγη βάσεων
(διπλοειδές και έχει γίνει η αντιγραφή του DNA)

3) 8 χρωμοσώματα και 6,4*108 ζεύγη βάσεων
(διπλοειδές και έχει γίνει η αντιγραφή του DNA)

4) 4 χρωμοσώματα και 3,2*108 ζεύγη βάσεων
( έχει γίνει η αντιγραφή του DNA κατά την Μεσόφαση και επίσης είναι απλοειδές γιατί έχει γίνει ο διαχωρισμός των ομολόγων χρωμοσωμάτων στη Μείωση Ι )