Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Άντρας φυσιολογικός παντρεύεται μία γυναίκα φορέα της

αιμορροφιλίας Α. Από τη διασταύρωση αυτή προκύπτει παιδί με

τρία Χ φυλετικά χρωμοσώματα (τρισωμία) και με αιμορροφιλία Α .

Αν η γονιδιακή μετάλλαξη αποκλείεται και στους δύο γονείς , να

δώσετε μια πιθανή εξήγηση για το πως προέκυψε το παιδί αυτό .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

Στη γυναίκα έγινε μη διαχωρισμός των αδερφών χρωματίδων του χα φυλετικού χρωμοσώματος και προέκυψε μη φυσιολογικό ωάριο χαχα.

Στον άντρα πραγματοποιήθηκε έλλειψη του χ φυλετικού χρωμοσώματος και χάθηκε το γονίδιο α.

Από ένωση ωαρίου χαχα με σπερματοζωάριο χ προέκυψε παιδί με γονότυπο χαχαχ ,που έχει τρισωμία και αιμορροφιλία.