Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΗ -ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΟΥ(ΠΟΣΟΤΙΚΗ)

Ένα ασυνεχές γονίδιο έχει μήκος 10.000 ζεύγη αζωτούχων βάσεων και τα εσώνια του καλύπτουν το 30% του μήκους του . Αν οι 5΄ και 3΄ αμετάφραστες περιοχές του mRΝA , κατέχουν συνολικά μήκος 300 βάσεις , να υπολογίσετε τον αριθμό των αμινοξέων της λειτουργικής πεπτιδικής αλυσίδας , που παράγεται με την έκφραση του παραπάνω γονιδίου. Δίνεται ότι κατά τη μετα-μεταφραστική τροποποίηση της πεπτιδικής αλυσίδας κόβονται 9 αμινοξέα ,από το αρχικό αμινικό άκρο της .

1 σχόλιο:

PanReb είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η λειτουργική πεπτιδική αλυσίδα έχει μήκος 2290 αμινοξέα .