Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑ 1Ο

1. Δώστε τον ορισμό της ανοσίας . Πως διακρίνεται η ανοσία (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) με βάση το αν τα αντισώματα τα παράγει ο ίδιος ο οργανισμός ή αν είναι έτοιμα αντισώματα που έχουν παραχθεί από άλλον οργανισμό [ΜΟΝΑΔΕΣ 10]

2. Τι καλείται αντιγόνο ; Αναφέρετε κατηγορίες αντιγόνων . [ΜΟΝΑΔΕΣ 10]

3. Αναφέρετε (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ) δυο ιδιότητες των ειδικών μηχανισμών άμυνας . [ΜΟΝΑΔΕΣ 5]

ΘΕΜΑ 2Ο

1. Τι είναι το ινώδες και ποιος ο ρόλος του ; [ΜΟΝΑΔΕΣ 5]

2. Με ποιους τρόπους το δέρμα συμβάλλει στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού ; [ΜΟΝΑΔΕΣ 10]

3. Ποιες κατηγορίες Τ λεμφοκυττάρων γνωρίζετε και ποιος ο ρόλος τους ; [ΜΟΝΑΔΕΣ 10]

ΘΕΜΑ 3Ο

Σήμερα το AIDS αποτελεί πανδημία και εξελίσσεται σε κοινωνική μάστιγα .

Α) Πώς λέγεται ο μικροοργανισμός που τον προκαλεί ; περιγράψτε την δομή του .

Β) Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης της ασθένειας ;

Γ) Γιατί ο μικροοργανισμός μολύνει μόνο συγκεκριμένα κύτταρα ; Ποια είναι αυτά ;

Δ) Πώς γίνεται η διάγνωση της ασθένειας ;

Ε) Γιατί είναι δύσκολη η παρασκευή του εμβολίου ; [ΜΟΝΑΔΕΣ 25]

ΘΕΜΑ 4Ο

Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της λοίμωξης.1. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώματα;

Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

2. Αναφέρετε(ονομαστικά) τα στάδια της Πρωτογενούς Ανοσοβιολογικής Απόκρισης που λαμβάνουν χώρα τις χρονικές στιγμές 0-10 , 10-25 , 25-45 .Περιγράψτε το πρώτο στάδιο αναλυτικά .

3. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός μολυνθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του μηχανισμού θα ενεργοποιηθούν. [ΜΟΝΑΔΕΣ 25]

καλή επιτυχία

χρονική διάρκεια διαγωνίσματος τρεις ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια: